Všechno je to o dětech...

Děti

Jsme školou a školkou, která je otevřená a přístupná moderním trendům při výchově a vzdělávání našich dětí. Chceme, aby děti měly ten nejlepší možný start do života. Díky malotřídnímu typu školy a školky udržujeme malé, přátelské prostředí, kde se může plně projevit každé dítě. Využíváme prvky vzdělávacího programu „Začít spolu.“ Tento program nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci.

Tohle u nás nabízíme

AKČNÍ ŠKOLA A ŠKOLKA

Činnosti ve škole a školce vychází hlavně z potřeb dětí. Jsou obohacené nejen
častým pobytem venku, ale také pořádáním zajímavých akcí jak pro děti,
tak i pro jejich rodiče.

BEZ ZVONĚNÍ

V naší škole nezvoní. Aby se žáci a učitelé nestresovali s délkou vyučování,
tak vynecháváme zvonění a dodržujeme jen určité časové rozvrhy.

NAPŘÍČ VĚKEM

Snažíme se o propojení činnosti školy a školky. Je pro nás důležité, aby spolu děti uměly vycházet napříč generacemi a bez ohledu na věkové rozdíly. Proto se u nás konají i společné akce, které školu se školkou stmelují dohromady.