Drobečková navigace

Úvod > Škola > Měsíční plán 2. a 3. ročník

Plán práce na měsíc květen 2023

3. ročník

Jazyk český - rod, číslo a pád podstatných jmen, vyjmenovaná slova po P

Matematika - velká násobilka - příklady typu 8.60, 120:2, 8.15, slovní úlohy

Jazyk anglický - U 21, U22, opakování slovní zásoba a časování sloves

2.ročník

Jazyk český - úvod do slovních druhů, podstatná jména, slovesa

Matematika - násobení a dělení 1,2,3,4,5

Plán práce na měsíc duben 2023

3. ročník

Jazyk český - rod, číslo a pád podstatných jmen, vyjmenovaná slova po P

Matematika - velká násobilka - příklady typu 8.60, 120:2, 8.15, slovní úlohy

Jazyk anglický - U 18, U19, U20

2.ročník

Jazyk český - úvod do slovních druhů, podstatná jména, slovesa

Matematika - násobení a dělení 1,2,3,4,5

Plán práce na měsíc březen 2023

3. ročník

Jazyk český -  Přehled slovní druhy, vyjmenovaná slova po p

Matematika -  Písemné sčítání a odčítání, dělení se zbytkem

Jazyk anglický - Časování slovesa To be, slovní zásoba U15 - U17 

2. ročník

Jazyk český -  tvrdé a měkké souhlásky opakování, přehled slovních druhů, spodoba

Matematika -  násobení, dělení 2,3,4

Plán práce na měsíc únor 2023

3. ročník

Jazyk český - vyjmenovaná slova po M, podstatná jména - rod, číslo, pád

Matematika - sčítání, odčítání do 1 000, jednotky délky - převody, jednotky hmotnosti - převody

Jazyk anglický - Slovní zásoba U14, U15. Předložky: in, on, next to, under.

2. ročník

Jazyk český - tvrdé a měkké souhlásky, podstatná jména

Matematika - násobení, dělení 2,3,4

Plán práce na měsíc leden 2023

3.ročník

Jazyk anglický - číslovky 1-100, opakování slovní zásoby U9 - U11, začínáme U13. Stavba věty, otázka.

Jazyk český - opakování a procvičování vyjmenovaných slov po B, vyvození vyjmenovaných slov po L

Matematika - opakování násobení a dělení, písemné sčítání a odčítání, numerace do 1000, složené slovní úlohy

2. ročník

Jazyk český - samohlásky, psaní u, ú, ů, tvrdé souhlásky a měkké souhlásky

Matematika - sčítání a odčítání do 100, příklady typu 23 + 20, 68 - 40,  sčítání a odčítání s přechodem přes desítku 28 + 8, 32 - 4