Drobečková navigace

Úvod > Škola > Měsíční plán 2. a 3. ročník

Plán práce na měsíc leden 2023

3.ročník

Jazyk anglický - číslovky 1-100, opakování slovní zásoby U9 - U11, začínáme U13. Stavba věty, otázka.

Jazyk český - opakování a procvičování vyjmenovaných slov po B, vyvození vyjmenovaných slov po L

Matematika - opakování násobení a dělení, písemné sčítání a odčítání, numerace do 1000, složené slovní úlohy

2. ročník

Jazyk český - samohlásky, psaní u, ú, ů, tvrdé souhlásky a měkké souhlásky

Matematika - sčítání a odčítání do 100, příklady typu 23 + 20, 68 - 40,  sčítání a odčítání s přechodem přes desítku 28 + 8, 32 - 4