Drobečková navigace

Úvod > Škola > Týdenní plán Věchetová

3. 10. - 7. 10.

ČJ - hlásky a písmeno S, s, analýza a syntéza slabik, čtení otevřených slabik, hry s rýmem, sluchové rozlišení hlásek

M - sčítání a odčítání v oboru do 5, opakování numerace a nácvik psaní č. 5, rozklad čísel, zápis jednoduchých slovních úloh

PRV - Podzim - živočichové na podzim, podzim v sadu, rozpoznávání ovoce a zeleniny

26. 9. - 30. 9.

ČJ - nácvik sluchové a zrakové percepce, hlásky a písmena M, m, A, a, L, l, E, e, nácvik čtení slabik, přiřazování a určování hlásek do slov, uvolňovací cviky, rozvoj slovní zásoby, sv. Václav - základní informace

M - sčítání a odčítání v oboru čísel do 4, 5, nácvik psaní čísla 4, 5, početní operace +, -, menší, větší, rovná se, tvoření příkladů

PRV - opakování téma Škola, nové téma Na podzim - barvy podzimu, podzimní počasí

19. 9. - 23. 9.

ČJ - nácvik uvolňování ruky, dětská říkadla s pohybem, hry s prsty, vyprávění známé pohádky, hlásky a písmena M, m, rozvoj slovní zásoby, cvičení paměti a pozornosti

M - sčítání a odčítání v oboru čísel do 3, znázorňování počtu, nácvik psaní čísla 1, 2, 3, základní útvary v rovině - čtverec, trojúhelník, obdélník

PRV - doprava - dopravní situace, rizikové situace a místa, bezpečné chování

12. 9. - 16. 9.

ČJ - dýchací cvičení, nácvik uvolňování ruky, rozvoj zrakové a sluchové percepce, určování prostorové orientace, dramatizace pohádky O veliké řepě,  přednes básně Povídám, povídám pohádku

M - znázorňování a určování počtu do 5, dopočítávání, číselná osa, předmatematické představy, porovnávání počtu

PRV - klima třídy, popis, pravidla, bezpečnost, činnosti o přestávce, v družině