Všechno je to o dětech...

Děti

Jsme školou a školkou, která je otevřená a přístupná moderním trendům při výchově a vzdělávání našich dětí. Chceme, aby děti měly ten nejlepší možný start do života. V našem malotřídním typu školy a školky udržujeme malé, přátelské prostředí, kde se může plně projevit každé dítě. Ve vzdělávání využíváme zejména prožitkové a situační učení. Díky tomu se nabízí prostor, kde se děti učí samostatně myslet, chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně tak jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci.

Tohle u nás nabízíme

AKČNÍ ŠKOLA A ŠKOLKA

Činnosti ve škole a školce vychází hlavně z potřeb dětí. Jsou obohacené nejen
častým pobytem venku, ale také pořádáním zajímavých akcí jak pro děti,
tak i pro jejich rodiče.

BEZ ZVONĚNÍ

V naší škole nezvoní. Aby se žáci a učitelé nestresovali s délkou vyučování,
tak vynecháváme zvonění a dodržujeme jen určité časové rozvrhy.

NAPŘÍČ VĚKEM

Snažíme se o propojení činnosti školy a školky. Je pro nás důležité, aby spolu děti uměly vycházet napříč generacemi a bez ohledu na věkové rozdíly. Proto se u nás konají i společné akce, které školu se školkou stmelují dohromady.