Drobečková navigace

Úvod > Školka > Pro rodiče

Pro rodiče

VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO RODIČE

Veškeré informace týkající se školky budou vždy na těchto webových stránkách (nezapomínejte je pozorně sledovat) a na nástěnce v prostorách MŠ.

 

V současné době má mateřská škola 2 třídy: 

Třída Berušky (2,5 – 5 let) – třídní učitelky Bc. Martina Kacká, Bc. Martina Melkusová

Třída Včeličky (5 – 7 let) – třídní učitelky Hana Hubatková, Lucie Mičková

 

Informace k platbám školkovného a stravného:

Úplata za předškolní vzdělávání byla pro šk. rok 2022/2023 stanovena ve výši 400,- Kč/měsíc.

Strava se hradí vždy zálohově na daný měsíc, pro děti MŠ to činí 950,- Kč (obědy, přesnídávky, odpolední svačiny). Vyúčtování záloh bude provedeno do 31. 8. 2023.

Přehled cen za stravu na den:

  • MŠ 43,- Kč (přesnídávka 11,- Kč, oběd 22,- Kč, odpolední svačina 10,- Kč)
  • MŠ s odkladem 48,- Kč (přesnídávka 12,- Kč, oběd 25,- Kč, svačina 11,- Kč)

Školkovné i stravné se vždy platí nejpozději do 15. dne v měsíci na číslo účtu: 251 373 397/0600 (do poznámky vždy uveďte za co je platba: školkovné/stravné + jméno a příjmení dítěte, variabilní symbol je rodné číslo dítěte).

Informace ohledně přihlašování/odhlašování stravy v MŠ najdete zde.

 

Rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte osobně ve třídě nebo telefonicky:

Třída Berušky – 702 050 568

Třída Včeličky – 602 694 923

 U předškolních dětí je nutné dítě omluvit telefonicky do 72 hodin, poté písemně v Omluvném listu u paní učitelky.

 

Školka se zamyká v 8.00 hod. a odemyká se ve 12 hod. pro děti, které jdou po obědě domů. Odpoledne se odemyká ve 14.30 hod. a uzamyká se po skončení pracovní doby v dané třídě. Individuální odchod je možný po domluvě s paní učitelkou. Děti je nutné předávat do MŠ osobně učitelkám do tříd, v rámci bezpečnosti a zodpovědnosti se nesmí děti posílat do prostorů MŠ samotné. Je nutné, aby rodiče vodili děti do MŠ zdravé (léky se nesmí podávat). Prosíme, aby děti raději nenosily hračky z domova do MŠ, výjimkou je plyšová hračka nebo dečka na spaní.

 

ORGANIZACE DNE:

Třída Berušky – provozní doba je od pondělí do pátku od 06.00 hodin do 16.00 hodin

6:00 – 8:00                 scházení dětí, přivítání, ranní hry dle volby a přání dětí, didaktické zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinkách
                                    i individuálně, pohybové aktivity – volné i cílené

8:30 – 9:00                 hygiena, svačina

9:00 – 9:30                 individuální péče s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, diskusní kruh, komunitní kruh, jazykové chvilky, smyslové chvilky

9:30 – 11:30               pobyt venku

11:30 – 12:00             hygiena, oběd

12:00 – 14:00             hygiena, odpočinek (náhradní nespací aktivity)

14:00 – 14:15             pohybová hra, protahovací cviky

14:15 – 14:45             hygiena, svačina

14:45 – 15:45             odpolední zájmová činnost dětí (hry dle zájmu dětí, pokračování didaktických činností)

15:45 – 16:00             přesun dětí do třídy Včeliček

16.00                          ukončení provozu ve třídě Berušek

 

Třída Včeličky – provozní doba je od pondělí do pátku od 06.30 hodin do 16.30 hodin

6:30 – 8:00                 scházení dětí, přivítání, ranní hry dle volby a přání dětí, didaktické zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve skupinkách
                                    i individuálně, pohybové aktivity – volné i cílené

8:45 – 9:15                 hygiena, svačina

9:15 – 9:45                 zájmové činnosti v herních a vzdělávacích koutcích, komunitní kruh, hodnocení práce, jazykové chvilky, smyslové chvilky

9:45 – 11:45               pobyt venku

11:45 – 12:15             hygiena, oběd ve školní jídelně, návrat do třídy

12:15 – 14:00             hygiena, odpočinek (náhradní klidová činnost pro nespící děti)

14:00 – 14:20             hygiena, svačina

14:20 – 16:30             odpolední zájmová činnost dětí v herních a vzdělávacích koutcích, volná hra

15:45 – 16:00             příchod Berušek             

16:30                          ukončení provozu ve třídě Včeliček

 

Uspořádání činností je rámcové s možností pružného přizpůsobení podmínkám a situacím v konkrétní třídě.