Drobečková navigace

Úvod > Školka > O školce

O školce

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělání dětem ve věku od 2,5 do 7 let. Je školou dvoutřídní s celodenní péčí. Třída Berušek se nachází v historické budově zámku ve složení dětí ve věku od 2,5 do 5 let. Třída Včeličky je od září 2021 nově zřízena v prostorách ZŠ Bohutice, kde jsou děti ve věku od 5 do 7 let.

 

Při vzdělávání naplňujeme Školní vzdělávací program, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Upřednostňujeme prožitkové a situační učení. Při plánovaní vzdělávací nabídky vždy vycházíme z potřeb dítěte, dbáme na individualitu dětí, zohledňujeme odlišnosti nebo možnosti dětí.

 

Vize školky

Naším cílem je vytvořit pro děti z mateřské školy místo aktivního a radostného poznávání. Místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a kde dominantním prvkem je zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody všech. Naší snahou je každému dítěti nabídnout postupné osamostatnění se v běžných každodenních činnostech, podíl na tvorbě prostředí a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, tzn. prožívat život v mateřské škole v pozitivním „rodinném klimatu“. Naši vizi lze naplnit zcela jen tehdy, pokud bude shoda působení na děti jak ve škole, tak i v rodině a naopak, proto i nadále budeme usilovat o navázání aktivní spolupráce s rodiči.