Drobečková navigace

Úvod > Škola > Školní družina

 

 

Školní družina

Vychovatelka školní družiny:

Bc. Marcela Kratochvílová

 

Naše Školní družina je součástí výchovně vzdělávacího systému a je zařízením školy. Zajišťuje žákům prvního stupně ZŠ mimoškolní vzdělávání v době před školním vyučováním a před odchodem domů nebo do jiných aktivit. Je určena dětem z 1. - 5. ročníku.

 

Činnost školní družiny

Činnost je zaměřena na výchovu ke zdravému životnímu stylu, posilování komunikativních dovedností, brát odpovědnost za svoje chování, posilovat a formovat životní postoje. Činnost navazuje a hravou formou rozšiřuje osnovy prvního stupně ZŠ v oblastech výtvarné, pracovní, hudební, přírodovědné, estetické a tělovýchovné. Její hlavní náplní je však činnost odpočinková a relaxační.

 

Provoz školní družiny:

Ranní provoz: 6:45 – 7:45 hodin

Odpolední provoz:

Pondělí: 13-.00 - 16:00 hodin

Úterý - čtvrtek: 12:00 - 16:00 hodin

Pátek: 12:00 – 15:30 hodin

                 

Úplata za školní družinu je 150 Kč na měsíc.

 

Informace k provozu školní družiny:

 • Ranní provoz družiny je od 6:45 hodin. 
 • Účastníci školní družiny mohou přicházet do ranní družiny od 6:45 hodin do 7:45 hodin.  Od 7:45 hodin půjdou rovnou do své třídy.
 • Účastníci školní družiny, kteří navštíví ranní družinu, přijdou do budovy školy, v šatně se převléknou a půjdou do družiny i s aktovkou, nebudou si odnášet aktovku do své třídy ( 2., 3. ročník).
 • V 7:45 hodin účastníci školní družiny 2. 3. a 4. ročníku přejdou do své třídy.
 • Odpolední provoz družiny začíná ve 12:00 hodin. Účastníci školní družiny, kteří mají 4 vyučovací hodiny se sejdou ve školní družině. Účastníci školní družiny, kteří přecházejí z II. ( 2., 3.ročník) třídy do třídy školní družiny si odloží aktovky ke zdi naproti své  třídy.
 • Od 12:00 hodin do 12:50 hodin je odpočinková činnost ve školní družině. Účastníci školní družiny si v tento čas hrají nebo jdou s paní vychovatelkou na hřiště nebo na vycházku. Účastníci školní družiny, kteří mají 5 vyučovacích hodin přejdou po 5. vyučovací hodině do třídy školní družiny. Aktovky si nechají u zdi naproti své třídy. Potom společně s paní vychovatelkou odcházejí do šatny a do školní jídelny. Do jídelny odcházejí všichni společně. 
 • Od 12:50 do 13:20 hodin je oběd. Pokud účastník školní družiny odchází po obědě domů, tak ho paní vychovatelka pustí v 13:20. Pro účastníka školní družiny si buď přijdete k jídelně nebo mu napíšete lísteček či napíšete email na adresu skola.bohutice@centrum.cz, že může jít samotné.
  Bez dokladu paní vychovatelka dítě od jídelny nepustí. Po obědě se paní vychovatelka společně s účastníky družiny vrátí do školy do školní družiny.
 • Od 13:30 do 15:00 hodin je ve školní družině výchovně-vzdělávací činnost. Účastníci družiny mají činnost ve třídě nebo jdou do přírody
  či na hřiště.
   V tento čas, pokud to není nezbytně nutné, si prosím děti nevyzvedávejte.
 • Paní vychovatelka  s účastníky družiny, kteří odcházejí v 15:00 hodin přijde do šatny a po obléknutí a přezutí účastníky předá rodičům nebo, pokud to mají v zápisním lístku, pustí samotné.
 • Pokud mají účastníci školní družiny napsané v zápisním lístku, že odchází ze školní družiny v 15 hodin, nevyzvedávejte je prosím dříve
  a ani nezvoňte na školu.
  Důvodem je bezpečnost účastníků, protože paní vychovatelka musí dohlížet na děti. Neměl by je ve třídě, kdo pohlídat. Taky často s účastníky dokončuje výchovně vzdělávací činnost. Pokud byste opravdu potřebovali Vaše dítě vyzvednout dříve, napište lísteček nebo email
  v kolik hodin si pro dítě přijdete.
 • V době, kdy paní vychovatelka bude s účastníky školní družina, kteří odcházejí ze školní družiny v 15 hodin v šatně, bude dohlížet na účastníky, které půjdou domů v 15:30 paní uklízečka. Po předání dětí se paní vychovatelka za dětmi vrátí. 
 • Od 15:00 hodin do 16:00 hodin ve školní družině probíhá odpočinková činnost ve třídě nebo na školním hřišti. Paní vychovatelka v 16:00 hodin dovede účastníky do šatny a účastníci odcházejí domů.