Drobečková navigace

Úvod > Škola > O škole

Vize školy

Chceme být školou:

 • která je smysluplná pro všechny žáky
 • do které budou všichni chodit rádi a která všechny baví
 • která zajistí dobrou výchovu a vzdělání, které je založeno na moderních výukových metodách
 • která naučí žáky se o sebe postarat a poradit si s problémem
 • která naučí žáky pracovat s chybou, která je přirozenou součástí života.
 •  která má dobré materiální vybavení
 • která zajistí rodičům kvalitní pedagogický sbor, který vzájemně spolupracuje, sdílí své nápady a stále se vzdělává
 • která je místem setkávání a vzájemné diskuse
 • která je přirozeným centrem obce
 • která spolupracuje s ostatními školami
 • která je hezká, sympatická a přátelská pro malé i velké
 • která se aktivně zapojuje do evropských projektů

Jsme škola rodinného charakteru. Známe se dobře navzájem. Dveře školy jsou všem vždy otevřené.

O škole

Jsme malotřídní škola pro žáky 1. až 5. třídy. Vyučujeme ve třech třídách. Škola má samostatnou družinu. Svou vybaveností by naše škola předčila
i některé velké školy. Jsme vybaveni velkým množstvím učebních pomůcek. V každé třídě i v družině máme interaktivní tabuli. Učitel má mnohem více času na práci s jednotlivými žáky. Dětem je věnována individuální péče. Pracujeme v souladu se školním vzdělávacím programem. Na tělesnou výchovu nám obec zapůjčuje plně vybavenou tělocvičnu a k dispozici máme nově vybudované školní hřiště. Jsme zapojeni do evropských projektů. Jezdíme na školu v přírodě. Pro děti pořádáme kulturní a sportovní akce.

 

Historie

První zmínka o škole je z roku 1786. V roce 1846 se začala stavět nová škola. Roku 1848 byla škola slavnostně otevřena. Školu tvořila pouze jedna třída. V roce 1882 se z jednotřídní školy stala škola dvojtřídní. V tomto roce byla také škola rozšířena o byt pro učitele. V roce 1906 byla dvojtřídní škola rozšířena na školu trojtřídní. V současné době je škola trojtřídní. Vyučuje se ve třech třídách.