Drobečková navigace

Úvod > Školka > Prostory školky

Prostory školky

Třída Berušky

Třída Berušek využívá 2. podlaží budovy zámku Bohutice. Pro pobyt a činnosti dětí jsou určeny hlavně dvě místnosti, které jsou propojené kabinetem, pro ukládání školních pomůcek. V první místnosti se nachází herna a třída s oddělenými hracími koutky, prostorem na koberci pro tvořivé a námětové hry a stolečky pro výtvarnou činnost. Druhá místnost slouží jako tělocvična s tělocvičným náčiním a klavírem. Pro odpočinek dětí je určena ložnice s trvale umístěnými postýlkami, která sousedí s menší jídelnou a prostorem pro vydávání svačin a obědů. V budově se dále nachází šatna dětí, šatna správních zaměstnanců a sociální zařízení. K přípravě jídel slouží přípravna školní jídelny, odkud je jídlo dováženo výtahem. O výdej stravy, pitný režim a úklid třídy se stará paní školnice. Obědy jsou dováženy ze školní kuchyně v Olbramovicích.

 

Třída Včeličky

Třída Včeliček je nově zřízená třída, která se nachází v budově ZŠ Bohutice v přízemí a skládá se z jedné místnosti. Pro pobyt a činnosti dětí slouží nově vytvořená Centra Aktiv, které jsou koncipované podle programu „Začít spolu“ a jsou určena zejména k výchovně-vzdělávacím činnostem dětí. Prostor na koberci slouží pro tvořivé a námětové hry, ale i k odpočinku dětí. Dále se v přízemí školy nachází šatna dětí a sociální zařízení. O výdej svačin, pitný režim a úklid ve třídě se stará paní školnice. Děti ze třídy Včeliček dochází na oběd do školní jídelny.

 

Okolí školky

Obě třídy mohou využívat sportovní hřiště přímo u školy a přilehlý zámecký park, který slouží jako zahrada. Zahrada je vybavena pískovištěm, zahradním domkem a novými herními prvky, kde se děti mohou proběhnout a zdolávat překážky. Rádi chodíme na vycházky do blízkého okolí. Poznáváme památky a přírodu, které nám poskytují náměty nejen ke spontánním hrám, ale i k řízeným činnostem.