Drobečková navigace

Úvod > Škola > Vize školy

Vize školy

ZŠ a MŠ Bohutice usiluje o to, aby byla školou, která:

  • Je MODERNÍ

Využíváme k výuce inovativní metody, ale také se snažíme školu modernizovat v rámci jejího vybavení, jako je například zakoupení počítačů, tabletů, výukových programů. Chceme žáky připravit na život ve 21. století, ve kterém se bez digitálních kompetencí neobejdou. 

 

  • Je OTEVŘENÁ

Respektujeme individuální potřeby žáků, ke každému se snažíme přistupovat jednotlivě.

 

  • Je INSPIRATIVNÍ

S žáky tvoříme, učíme se hrou, podporujeme jejich kreativitu. Chceme vytvořit bezpečný prostor pro jejich seberealizaci.

 

  • Je KOMUNIKATIVNÍ

Snažíme se pravidelně komunikovat s rodiči, ale také s pedagogy navzájem a dalšími zaměstnanci školy. Důležité je ukázat smysl komunikace i žákům, aby se každý nebál projevit, říci svůj názor, postavit se za sebe, anebo požádat o pomoc.

 

  • Je PŘÁTELSKÁ

Chceme vytvořit láskyplné prostředí, které je tolerantní a motivuje. Prostředí, kde žáci prožívají radost, jsou k sobě ohleduplní. Žáci by měli chodit do školy rádi a bez stresu.

 

  • Nezapomíná na TRADICE

Pořádáme různé školní, ale i mimoškolní akce, na které mohou přijít rodiče a široká veřejnost. Dbáme na zachování těchto tradic, při kterých se pravidelně setkává škola, rodina a veřejnost. Například formou projektových dnů si také chceme připomínat významné státní svátky České republiky.

 

  • Dbá na ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Chceme žáky vést ke sportu, povídat si o tom, jak pečovat o své zdraví. Dbáme na to, aby měli žáci úctu k přírodě a pobyli každodenně na čerstvém vzduchu formou vycházek či výuky venku.